Friday, January 7, 2011

Թեմական պարտաւորութիւններ

Հրաչ Քալսահակեան

Hrach Kalsahakian writes about the role of the members of the Legislative Council in the UAE's Armenian community and in the Armenian communities in general.


2007 Փետրուարին տեղի ունեցան Ծոցի երկիրներու հայութեան թեմական 4րդ ընտրութունները, որու հետեւանքով 18 անձեր ընտրուեցան ծառայելու թեմական կառոյցին մէջ հետեւեալ ձեւով՝ Քուէյթ 9 հոգի, Շարժա 5 իսկ Ապու Տապի 4:


Ժամանակը հասած է հիմա 5րդ թեմական ընտրութիւններուն: 


Թեմական կազմը գաղութին բարձրագոյն մարմինն է: Ըլլալով ժողովուրդին կողմէ ընտրուած մարմին ունի օրէնսդրական իրաւասութիւն: Այլ գաղութներու մէջ ճանչցուած է նաեւ որպէս Գաւառական Ժողով:


Թեմականները կը վայելեն մեծ հեղինակութիւն: Անոնք ազգային եկեղեցական կեանքին մանրամասնութիւններուն հետեւելու եւ լուծումներ տնօրինելու իրաւունք ունին: Անոնց գործունէութեան ոլորտներուն մասին մարնամասնօրէն նշուած է թեմի կանոնագրութեան մէջ:


Թեմականները պէտք է ըլլան գիտակից եւ փորձառու: Իրենց անձնական վարքագիծով բարձր օրինակ պէտք է հանդիսանան գաղութի անդամներուն: Առաւել, պարտին ըլլալ համեստ, համբերատար, հաւասարակշռուած, հանդարտաբարոյ, հոգատար, հնարամիտ եւ հայրէնանուէր: Պէտք է ամէն գնով պահպանեն հայավայել կենցաղ:


Ընտրուելէ առաջ պէտք է անոնք արդար սկզբունքներու հիման վրայ ներկայանան ընտրութիւններուն՝ առանց վարկաբեկելու այլ թեկնածուներ կամ քուլիսներուն ետին անոնց դէմ աշխատելու:


Նոյնիսկ երբ այս կամ այն խմբակցութիւններուն նեցուկը վայելեն, անոնք պարտաւոր են արդար մնալ իրենց մօտեցումներուն մէջ եւ չկարծեն թէ «ընտրապայքար» կը նշանակէ ընտրուելու սիրոյն ամէն միջոցի բացարձակ օգտագործում:


Ընտրուելէ ետք անոնք պէտք չէ յոխորտան իրենց յաղթանակին մասին: 


Թեմական ըլլալ ի վերջոյ կարեւոր պարտականութիւն մը է եւ ռչ թէ պարզապէս տիտղոս:


No comments:

Post a Comment